Pages

0 Glosari Tingkatan 3

Adat Jahiliyah
Peraturan yang sudah diamalkan turun temurun sebelum kedatangan Islam.

Af’alul Ibad
Perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah.

Af’alul Idtiroriah
Perbuatan yang lahir luar daripada kehendak dan kemampuan dan usaha manusia.

Af’alul Iikhtiariah
Perbuatan yang lahir daripada kehendak dan pilihan usaha hamba itu sendiri.

Afdhal
Sesuatu yang lebih baik.

Akhirat
Alam yang hanya wujud selepas berlakunya hari kiamat

Akibat
Kesan buruk

Al-Akhirat
Hari akhirat.

Alam Barzakh
Alam kubur/ alam perantaraan diantara alam dunia dan alam akhirat/ tempat berehat untuk orang yang soleh sementara menunggu tiupan sangkakala untuk hari kiamat.

Al-Amin
Yang jujur.

Al-Hawariyun
Pengikut Nabi Isa a.s.

Al-Mizan
Timbangan / Timbangan/neraca yang digunakan pada hari kiamat untuk menentukan balasan seseorang makhluk.

Al-Quraan
Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang kini telah ditulis dan dibukukan.
Membacanya merupakan suatu Ibadah.

Amalan fardhu
Amalan yang wajib dikerjakan.

Amalan sunat
Amalan berpahala kalau diamalkan.

Amanah
Jujur dalam melaksanakan sesuatu tugasan/ tanggungjawab.

Amil
Yang diberikan kuasa untuk memungut zakat dan mengagihkannya kepada yang berhak (asnaf).

Anak Soleh
Anak yang taat dan patuh kepada perintah agama dan ibubapa.

Anbia’
Para nabi.

Ansar
Penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam dan banyak membantu perjuangan.

Anugerah :
Pemberian yang tinggi dan besar nilainya.

Asnaf :
Golongan yang berhak menerima zakat.

As-Siddiq :
Orang yang bercakap benar.

As-Sirat :
Jalan/titian yang merentasi di atas neraka menuju ke syurga.

As-Sunah/Sunnah Nabi
Setiap pengakuan, percakapan dan perbuatan yang disandarkan kepada nabi Muhammad S.A.W

Atmosfera
Lapisan udara, ruang di antara bumi dan bulan.

Auliak
Para wali.

Azab
Siksa atau pembalasan yang diterima selepas kematian akibat dosa yang dilakukannya.

Az-zarubu’/al-ithmu/as-sayiah/al- isyan
Dosa/keburukan

Baitulmal
Institusi kewangan islam/yang menguruskan sistem kewangan Islam. Berbai’ah : Berjanji taat setia.

Baiyatu ar-Ridhwan/as-Syajarah
Janji setia yang dilakukan oleh para sahabat bagi menuntut bela atas kematian Saydina Osman dengan berikrar berperang sehingga ke titisan darah yang terakhir yang berlangsung di bawah sepohon pokok.

Baladah
Bodoh.

Bashariah
Sifat kemanusiaan.

Basmalah
Singkatan Bismilillahirahmnirahim

Berkat
Kurniaan dan rahmat Allah yang mendatangkan kebaikan.

Bermukim
Tinggal menetap di suatu tempat melebihi 3 hari atau suatu tempoh yang tertentu.

Cukai
Bayaran yang dikenakan oleh pemerintah kepada penduduk, dan syarikat untuk kegunaan perbelanjaan Negara.

Cukup Haul
Cukup tempoh /genap setahun calendar hijrah.

Cukup Nisab
Cukup had minima yang ditetapkan.

Dajjal
Makhluk yang merosakkan umat manusia, aqidah dan membuat kerosakan dimuka bumi.

Dakwah :
Seruan Islam / Kegiatan menyeru dan membimbing kea rah perkara yang baik dan meninggalkan kejahatan/ kemungkaran.

Dalil
Bukti /hujah

Dalil Aqli
Dalill yang terhasil dari pemikiran akal yang sempurna.

Dalil Naqli
Bukti yang diambil dari al-Quran atau Hadith

Diplomasi
Kecekapan atau kebolehan mengurus perhubungan rasmi antara satu pihak dengan pihak lain.

Dosa
Balasan buruk yang akan menjanjikan azab siksa kepada Hambanya yang yang tidak mematuhi perintah atau melanggar larangannya

Fadhu Ain
Perkara yang wajib dilakukan oleh setiap individu muslim

Fakir
Orang yang tiada pendapatan, atau berpendapatan tetapi tidak memenuhi walaupun separuh keperluan dirinya atau orang yang dibawah tanggungannya.

Fardhu Kifayah
Perkara yang wajib dilakukan tetapi memadai jika dilakukan oleh sekurang- kurangnya seorang

Fasik
Orang yang membiasakan diri dengan dosa-dosa.

Fatanah
Cerdik /bijaksana

Fatwa
Keputusan agama atau hukum yang dikeluarkan oleh sekumpulan ulama mengenai sesuatu masalah.

Fi Sabilillah
Orang berjuang menegakkan agama Islam atau berdakwah.

Ghaib
Perkara /sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia biasa.

Gharimin
Orang yang berhutang untuk keperluan asas dirinya dan keluarganya atau untuk kepentingan orang ramai dan tidak mampu membayarnya.

Hadis al-Ifk
Peristiwa Abdullah ibnu Ubai memfitnah saydatina Aisyah berkhalwat dengan Safwan ibnu al-Muattal as- Sulami.

Hamba
Hamba yang diberi peluang oleh tuannya untuk menebus diri untuk untuk dimerdekakan.

Hari Kiamat
Hari pembalasan, setiap makhluk menunggu giliran untuk dihisab dan menerima pembalasan setimpal dengan amalannya di dunia .nama lain bagi hari kiamat ialah, al- hasyr, al-ghashiah, as-sa’ah, al-waqiah,al-wa’du,al- haqah,al-qari’ah,at-tanad, al-fasl, ad-din,an-nusyur.

Hauqalah
Melafazkan “la haula wala quata illa billah

Hidayah
Petunjuk kearah kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki.

Hikmah
Bijaksana.

Humaira’
Putih kemerah-merahan (merah jambu)/ gelaran yang diberikan kepada Saydatina Aisyah r.a.

Ibnu Sabil
Orang yang bermusafir dan terputus bekalan/ kehabisannya. Muallaf : Orang yang baru memeluk Islam/masih lemah imannya.

Iftirash
Duduk seperti duduk antara dua sujud atau keadaan yang termampu.

Ihsan:
Melakukan amalah baik dan tidak bercanggah dengan syara’ / Kemurahan hati.

Ikhlas
Hati yang bersih dan jujur

Ikhtiar
Usaha manusia untuk melaksanakan sesuatu mengikut kehendaknya bagi mencapai sesuatu matlamat.

Iltizam
Melakukan sesuatu dengan keazaman yang tinggi dan berterusan.

Iman
Mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota segala perkara yang diperintahkan oleh Allah

Insaf
Memahami sesuatu perkara sehingga memperolehi kesedaran.

Irhas
Perkara yang diluar logik pemikiran manusia/ kejadian luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang yang akan dilantik menjadi rasul bagi menarik perhatian bakal umatnya

Ismah/maksum
Terpelihara dari melakukan sebarang dosa kecil dan besar.

Isra’
Perjalanan nabi dari masjidil haram ke masjidil Aqsa.

Istighfar
Memohon keampunan.

Jidal
Berhujah/ berdebat.

Jihad
Perang suci menentang orang-orang kafir kerana mempertahankan agama islam/ Semangat juang yang tinggi demi mempertahankan agama Islam.

Judi
Pertaruhan

Kafir
Orang yang tidak beriman kepada Allah dan ingkar samaada pada hati, percakapan dan perbuatan.

Kaifiat
Cara melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu.

Kalimullah
Nabi yang berpeluang berbual secara langsung dengan Allah.

Karamah
Perkara yang diluar logik pemikiran manusia/ kejadian luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang soleh.

Kazib
Bohong/ dusta.

Kematian
Perpisahan sementara tubuh manusia dan jasadnya dengan ruhnya.

Keupayaan
Kesanggupan/ kebolehan untuk melakukan sesuatu.

Khadam
Hamba atau orang suruhan.

Khalilullah
Kekasih Allah.

Khatamul anbiya’
Nabi terakhir.

Khatib
Orang yang menyampaikan khutbah.

Khianat
Lawan amanah, tidak jujur tidak melakukan tugasan yang diberikan/ tidak bertanggungjawab/ pecah amanah.

Khurafat
Kolot/ karut

Khusyuk
Dengan penuh tumpuan, sepenuh hati ketika melakukan sesuatu.

Khutbah Jumaat
Memberikan nasihat mengenai ajaran Islam yang disampaikan dalam bentuk syarahan pada waktu Zohor Fardhu Jumaat. hari Jumaat sebelum menunaikan

Kitab Allah
Wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-rasulNya untuk disampaikan kepada umatnya.

Klasifikasi
Mengkelaskan/ mengasingkan/membahagikan.

Kordinasi
Sesuatu perkembangan /kedudukan.

Kufur
Sikap mengingkari perintah Allah.

Liwat
Homoseks /memasukkan kemaluan lelaki ke dubur.

Ma’athur
Berkesan.

Mahar
Mas kahwin atau pemberian wajib daripada suami kepada isteri samaada berbentuk wang, atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah.

Mahmudah
Yang terpuji

Mahsyar
Tempat perhimpunan manusia pada hari kiamat untuk menunggu dihisab amalannya.

Maksiat
Setiap perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah

Malaikat
Makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjisim, sentiasa patuh kepada perintah Allah.

Maruah diri : Kehormatan diri/ harga diri.

Mau’izoh Hasanah
Nasihat yang baik.

Maunah
Bantuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman.

Mazmumah
Perkara /perbuatan buruk yang mengakibatkan dosa

Mazmumah
Yang tercela.

Mikraj
Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.

Miskin
Orang yang berpendapatan, atau ada pekerjaan tetapi tidak memenuhi /mencukupi untuk keperluan dirinya atau orang yang dibawah tanggungannya.

Muhajirin :
Pengikut Rasulullah S.A.W. yang berpindah dari Mekah ke Madinah.

Mukallaf
Orang yang dipertanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan syarak.

Mukjizat Hissi
Mukjizat yang hanya dapat dirasai dengan pancaindera.

Mukjizat Maknawi
Mukjizat yang diketahui keluarbiasaanya biasanya menggunakan kekuatan akal fikiran. Contoh :al -Quran

Mukjizat
Perkara yang diluar logik pemikiran manusia/ kejadian luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi/rasulNya.

Mukmin
Orang yang beriman.

Munafik
Orang yang menzahirkan keimanannya sedangkan dihatinya benci dan kufur.

Munajat
Memohon sesuatu yang baik atau menolak keburukan dari Allah.

Murtad
Keluar dari agama Islam.

Musafir
Orang yang sedang dalam perjalanan melebihi 2 marhalah (90 km) dengan niat yang baik.

Musibah
Bencana, kecelakaan atau malapetaka.

Musibah
Malapetaka/bencana.

Nabi
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah yang diturunkan wahyu kepadanya untuk diamalkan olah dirinya sahaja dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya.

Najullah
Nabi yang diselamatkan oleh Allah

Neraka
Tempat dimana orang yang kufur dan tidak beriman akan mendapat balasan azab dan siksaan atas kekufuran dan keingkaran mereka di dunia.

Neraka/An-Nar
Tempat balasan siksa yang dijanjikan oleh Allah kepada hambaNya yang ingkar dan kafir kepada perintahnya dan pelaku dosa. Nama lain bagi neraka jahanam, sair, lazzo, saqar,jahim, hawiyah, hutomah

Nikmat
Kesenangan.

Padang mahsyar
Tempat perhimpunan semua manusia /makhluk selepas dihidupkan semula untuk menanti giliran dihisab dan menunggu balasan.

Pahala
Balasan baik yang akan menjanjikan nikmat kepada hambanya yang yang mematuhi perintah atau tidak melanggar larangannya

Perjanjian Hudaibiyah
Perjanjian damai yang membawa kepada gencatan senjata antara umat Islam dengan kaum Quraish yang berlaku di tempat yang bernama “Hudaibiyah”.

Piagam Madinah/ Sahifah Madinah
Perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan Yahudi di Madinah.

Qada’ mualaq
Ketentuan Allah terhadap sesuatu perkara sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia/makhluk.

Qada’ mubram
Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak akan berubah.

Qada’
Hukum/ketentuan/penyempurnaan sesuatu/ ketentuan Allah sejak azali terhadap semua makhluk.

Qadar
Menentukan kadar sesuatu perkara / pelaksanaan sesuatu perkara mengikut masa dan kadar yang telah ditentukan sejak azali oleh Allah.

Qanaah
Berpada-pada, berpuas hati, dan redha atas apa yang dikurniakan oleh Allah disamping tidak berputus asa berusaha.

Qiamulail
Berjaga pada waktu malam untuk beribadat.

Rahmah/rahmat
Belas kasihan.

Rasuah
Sogokan yang berupa harta, wang ringgit, hadiah, habuan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diperolehi, sukar diperolehi melalui jalan mudah

Rasul
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah yang diturunkan Wahyu kepadanya untuk diamalkan olah dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya.

Raudhah
Tempat diantara makam nabi dengan mimbar nabi di masjid Nabawi di Madinah (salah satu dari taman-taman syurga).

Redha
Rela.

Riba’
Interest/bunga atau bayaran yang melebihi jumlah yang dipinjam.


Rikkaz
Harta yang dijumpai/ harta yang tertanam/ harta karun.

Rukhsah
Hukum hakam yang disyariatkan oleh Islam untuk meringankan orang yang diwajibkan (mukalaf) dalam keadaan tertentu.

Rukyah
Menetapkan tarikh awal Ramadan atau Syawal atau Zulhijah dengan melihat anak bulan.

Sahabat Rasulullah
Orang yang hidup dan memeluk Islam pada zaman Rasulullah s.a.w.

Sahifah
Lembaran /perjanjian bertulis.

Sam’iyat
Perkara ghaib atau yang belum berlaku yang dikhabarkan melalui al-Quran dan Hadith.

Sayidatu Nisa’al-aalamin
Ketua wanita di dunia dan akhirat.

Sayidul Mursalin
Penghulu para rasul.

Sayidus syabab ahli al-jannah
Ketua Pemuda ahli syurga.

Sedekah
Bantuan yang diberikan kepada golongan yang memerlukan samaada dalam bentuk harta atau bantuan dan sebagainya.

Sempurna milik :
Berkuasa penuh keatas sesuatu harta samaada untuk menjual, memberi dsb tanpa sebarang sekatan.

Sesat
Tidak mengikut jalan yang benar/lurus.

Sidqu
Benar.

Sihir
Perkara yang diluar logik pemikiran manusia/ kejadian luar biasa yang dipelajari oleh manusia kerana dorongan hawa nafsu untuk melakukan kejahatan dengan bantuan jin, iblis dan syaitan.

Silatur Rahim
Ikatan persaudaraan.

Silaturrahim
Hubungan persaudaraan

Solat ketika sakit
Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yang menghalang daripada melakukannya secara biasa.

Solat Sunat Hajat
Sembahyang yang ditunaikan untuk kita memohon sesuatu hajat kepada Allah samaada ingin mendapat sesuatu kebaikan atau menolak keburukkan.

Solat Sunat Tahajud
Solat sunat yang dilakukan setelah terjaga dari tidur pada waktu malam.

Solat Rawatib
Sembahyang sunat dua rakaat yang dilakukan mengiringi solat fardhu iaitu sebelum dan selepasnya.

Soleh/solihin
Orang yang taat kepada setiap perintah Allah.

Sunat muakkad
Sunat yang sangat dituntut.

Syafaah
Pertolongan Rasulullah /bantuan untuk mendapatkan rahmat Allah.

Syafaat
Pertolongan untuk menyampaikan permohonan (kepada Allah).

Syahid
Orang yang mati kerana agama Islam/ mati dalam perang sabil kerana mempertahankan agama Islam.

Syariat
Hukum-hakam yang telah ditetapkan oleh Islam.

Syariat
Hukum agama.

Syirik
Menduakan/menyekutukan Allah.

Syurga
Tempat dimana orang yang beriman dan soleh akan mendapat balasan nikmat dan anugerah atas ketaatan mereka di dunia.

Syurga/ al-jannah
Taman yang permai indah dan dipenuhi dengan berbagai nikmat dan keselesaan sebagai balasan kepada hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintahnya. Nama- nama bagi syurga seperti an-naim, adnin, makwa, firdaus, makamun-amin, al-khulud dan as-salam.

Tabligh
Menyampaikan.

Tahlil
Melafazkan kalimah “la ilaha illa Allah” berulang-ulang kali/memuji Allah

Tahmid
Memuji Allah/ berzikir.

Takabur
Sombong/ bongkak.

Takbir
Mengagungkan Allah/ memuliakan Allah.

Talaqi
Membaca/ belajar secara berhadapan dengan guru.

Tamadun
Kehidupan masyarakat manusia yang bercirikan kemajuan.

Tasbih
Mengucapkan “subhanallah”

Taubat Nasuha
Penyesalan yang sebenar-benarnya atas dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan melakukannya lagi.

Taubat
Menyesali akan dosayang telah dilakukan dan berazam tidak mengulanginya lagi.

Tawaduk
Rasa rendah diri.

Tawakal
Berserah diri kepada Allah setelah berusaha.

Tawakal
Berserah diri kepada Allah, setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh- sungguh.

Toghut
Yang melampaui batasan

Ukhuwah
Persaudaraan dalam Islam.

Ulama’
Orang yang berilmu.

Ulul Azmi
Nabi-nabi yang tabah dan cekal hati, kuat keazaman dan amat sabar menempuhi pelbagai ujian dan cubaan dalam menegakkan agama Allah.

Ummu abiha
Ibu kepada ayahnya.

Zabihullah
Korban Allah.

Zakat Fitrah
Mengeluarkan secupak makanan asasi sesebuah Negara dengan kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang tertentu dengan syarat tertentu.


sumber:panitiaJB

0 Glosari Tingkatan 5

Ahli Sunnah Wal Jemaah
Kumpulan yang berpegang teguh dengan Al Quran, Sunnah Rasulullah SAW. dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara bida'ah.

Ahlul Bait
Kaum keluarga Rasulullah SAW.

Ajaran Sesat
Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai Islam sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah.

Ajnabi
Lelaki atau perempuan yang halal dikahwini dan batal wuduk jika tersentuh.

Akta
Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.

Al -Quran
Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril.

Al Wazir
Perdana menteri atau ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan- jabatan kerajaan.

Alam sekitar
Alam kejadian Allah yang terdapat banyak manfaat di dalamnya seperti sumber makanan,untuk menegakkan Islam akan mendapat keredaan Allah.

Al-A'rif
Koperal.

Al-Bahriyah
Bahagian Tentera Laut.

Amir
Laksamana.

Al-Qaidu
Panglima Perang.

Al-Butani
Tokoh Ilmu Falak (i) Menemui cara mengukur jarak antara bumi dan matahari (ii) Membuat jadual pergerakan bulan dan bintang.

Al-Dawawin
Jabatan-jabatan kerajaan.

Al-Jawasis/Al-Auyun
Bahagian Perisikan.

Al-Khalifah
Ketua Negara atau pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam

Al-Kharaj
Cukai tanah milik orang bukan Islam.

Al-Masahun
Bahagian Peninjau.

Al-Murtaziqah
Pasukan Bergaji Tetap.

Al-Mutatawwi'
Pasukan Sukarelawan.

Al-Naqib
Kapten.

Amar ma'ruf
Menyeru / menyuruh melakukan kebaikan.

Anak angkat
Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.

Asmaul Husna
Nama-nama Allah yang indah (99 nama).

As-Salafus Soleh
Para ulama solehin yang hidup sebelum kurun ketiga hijrah iaitu para sahabat tabi'en dan atba al-tabi'en.

Aurat
Bahagian tubuh yang tidak boleh kelihatan atau wajib ditutup.

Azali
Sejak dahulu kala/sejak permulaan zaman.

Baitul Hikmah
Perpustakaan terulung di Baghdad pada zaman Abbasiyah dibina oleh khalifah Harun Al-Ras yid.

Baitul Mal
Institusi Kewangan terbesar Negara.

Daerah al-Muhandisun
Bahagian Kejuruteraan.

Dakwah
Menyeru seseorang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Diwan al-Aradh
Depot Simpanan.

Diwan al-Azimah
Jabatan Audit Negara.

Diwan al-Barid
Jabatan Pos.

Diwan al-Jund
Kementerian Pertahanan.

Diwan al-Kharaj
Jabatan Hasil.

Diwan al-Mazalim
Mahkamah Tinggi Rayuan.

Diwan al-Nafaqah
Jabatan Kewangan.

Diwan al-Tasnif
Bahagian Sumber Manusia.

Diwan al-Usul
Jabatan Dalam Negeri.

Diwan al-Zimam
Jabatan Audit dan Kawalan.

Dosa
Balasan buruk bagi orang yang melakukan kejahatan/ melanggar perintah Allah.

Enakmen
Rang Undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka.

Fardu Ain
Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam bagi menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat seperti solat, puasa dan membaca Al Quran.

Fardu Kifayah
Ilmu yang wajib dipelajari ole umat Islam dan kewajipan tersebut gugur apabila sebahagian yang lain melakukannya

Fasakh
Bahasa : Batal.
Istilah : Pembatalan ikatan perkahwinan melalui kuasa Qadhi disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah/disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumah tangga.

Fasik
Orang yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil.

Hadhanah
Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumaiyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri.

Hadiah
Pemberian sebagai satu penghargaan , tanda kasih sayang atau pujian.

Hassan bin Haitham
Tokoh Ilmu Fizik (i) Menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina.

As-Syarif Al-Idrisi
Tokoh Geografi (i) Menghasilkan peta dalam bentuk glob yang pertama.

Hidayah
Petunjuk Allah.

Ibnu Sina

Tokoh Perubatan (i) Menghasilkan 116 buah buku perubatan (ii) Karya terkenal "Qanun Fit Tibb".

Iddah
Bahasa : Tempoh,pengiraan.
Istilah : Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami.

Ijab
Lafaz yang diucapkan oleh Wali.

Ilmu berteraskan Akal
Ilmu Matematik, Falak,Kimia,Fizik,Geografi dan Perubatan.

Ilmu berteraskan wahyu
Ilmu Tafsir,Qiraat,Hadith,Feqah dan Tauhid.

Iman
Bahasa : Mengiktiraf , mengaku dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakan dari segi
Istilah : Membenarkan dengan hati , mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota.

Infak
Membelanjakan harta pada jalan Allah.

Islam
Sejahtera dan damai.

Istilah
Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain-lain yang memberi makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan.

Istiqamah
Berterusan dalam melakukan perkara kebaikan.

Jabir bin Hayyan
Tokoh Ilmu Kimia (i) Orang pertama menemui Asid Sulfurik (ii) Menghasilkan 8 buah karya tentang Kimia.

Jihad
Bahasa : Usaha yang bersungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan
Istilah : Usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan seluruh kemampuan untuk menegakkan Islam akan mendapat keredaan Allah.

Kafir
Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis.

Kemanisan Iman
Berasa gembira dalam melakukan ibadat ,sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan Rasulnya lebih daripada harta benda dunia.

Khawarij
Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim.

Khuluk
Bahasa : Mencabut/menanggalkan.
Istilah : Penceraian antara suami isteri dengan bayaran tertentu.

Lafaz Kinayah
Lafaz yang menggunakan bahasa kiasan.

Lian
Bahasa : Laknat.
Istilah : Sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman Qazaf disebabkan tuduhan Zina terhadap isteri @ untuk menafikan nasab.

Madrasah al-Nizamiah
Pusat pengajian yang terkenal pada zaman Abbasiyah dibina oleh salah seorang menteri berketurunan Saljuk iaitu Nizam al-Mulk [ 485H/1092M ].

Mahar Misil
Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri.

Mahar Musamma
Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Mahar
Suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah.

Mahkamah Syariah
Institusi kehakiman yang membicarakan perkara mal ( harta ) dan jenayah yang melibatkan orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri-negeri.

Mahram
Lelaki atau perempuan yang mempunyai ikatan keturunan atau susuan.

Majlis al-Muqabalah
Bahagian Latihan.

Majlis al-Taqrir
Bahagian Kewangan.

Majlis Tahkim
Majlis perjanjian antara Muawiyah dan Sayidina Ali selepas Perang Siffin.

Maksum
Terhindar dari melakukan dosa sama ada dosa besar atau dosa kecil dan terhindar daripada menghidap penyakit yang mengaibkan.

Maksum
Terpelihara daripada dosa.

Mansuh
Dibatalkan.

Meminang
Lamaran dari seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri

Merisik
Langkah awal proses memilih calon yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang.

Mukjizat
Perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada para Rasul dan tidak boleh dipelajari.

Mukmin
Orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah.

Mulhid
Orang yang tidak beragama [Atheis].

Munafik
(i) Orang yang melahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati.
(ii) Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran dalam hati.

Murtad
Orang yang keluar dari agama Islam sama ada dengan perkataan, perbuatan atau iktikad.

Musafir
Mereka yang dalam perjalanan melebihi dua marhalah atau 90 km dengan tujuan baik.

Musaharah
Pertalian keluarga disebabkan perkahwinan.

Musyrik
Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat,sifat dan perbuatan.

Musyrikin
Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan.

Nafkah Batin
Suami wajib menunaikan keperluan-keperluan seks isteri menurut syarak

Nafkah Zahir
Keperluan-keperluan asas seperti tempat tinggal yang sesuai, makanan, perubatan dan pakaian.

Nahi Mungkar
Mencegah/ menghalang perkara-perkara yang ditegah syarak

Nawafil
Amalan-amalan sunat seperti solat dhuha dan puasa dalam bulan Syawal .

Negara
Kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan.

Nusyuz
Bahasa : Derhaka/Ingkar.
Istilah : Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak.

Ordinan
Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri .

Pahala
Ganjaran baik bagi orang yang melakukan kebaikan/taat kepada perintah Allah.

Perkahwinan
Bahasa : Cantum atau himpun

Pemimpin
Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah kerajaan.

Pencemaran bunyi
Bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.

Perkahwinan Mut'ah
Nikah sementara waktu atau nikah kontrak.

Poligami
Bahasa : Banyak isteri.
Istilah : Lelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi tidak lebih 4 orang pada satu masa.

Qabul
Lafaz jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami.

Qada'
Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali.

Qadar
Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk.

Qanaah
Redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit.

Qat'i
Perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil dan hujahnya tidak boleh diangkakan.

Qazaf
Menuduh perempuan baik melakukan zina.

Qiamullail
Bangun malam kerana melakukan ibadat.

Riak
Menunjuk-nunjuk.

Rujuk
Bahasa : Kembali.
Istilah : Suami yang mengambil kembali isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya.

Rukhsah
Hukum-hukum yang disyariatkan bagi meringankan mukalaf dalam keadaan-keadaan tertentu.

Sedekah
Pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sekufu
Setaraf dari segi keturunan,pendidikan,pekerjaan dan lain-lain.

Sohibu baitul Mal
Pengurus Perbendaharaan Negara.

Sorih
Lafaz yang dilakukan dengan kata-kata berterus terang.

Sujud Sahwi
Sujud yang dilakukan di luar atau dalam solat sebelum memberi salam kerana menambah atau mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja atau meninggalkan sunat Ab'ad secara sengaja atau tidak sengaja.

Sujud Syukur
Sujud yang dilakukan di luar solat kerana mendapat nikmat atau terlepas daripada bala.
Sujud Tilawah : Sujud yang dilakukan di luar atau dalam solat setelah membaca atau mendengar ayat sejadah.

Suk Baghdad
Pasar yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi.

Suk Baqar
Ladang-ladang pertanian dan penternakan.

Syiah Batiniah
Pandangan mereka yang menganggap Al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka.

Syiah Imamiah
Berpendapat jawatan pemimpin umat Islam [ Imam ] hanya layak disandang oleh Ahlul Bait.

Syiah Isna Asyariyah
Syiah 12 [ gelaran bagi Syiah Imamiah ]

Syiah Zaidiah
Sempena pengasasnya iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin, cicit kepada Ali in Abi Talib Karramallahu Wajhah.

Syiah
Golongan yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Sayidina Ali Karramal Allahu Wajhah sebagai khalifah Rasulullah.

Takbur
Sombong/bongkak.

Talak Bain Kubra
Talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan.

Talak Bain Sugra
Talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

Talak Bid'i
Talak yang menyalahi peraturan syarak iaitu menceraikan isteri ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi suaminya atau menceraikan talak 3 sekali gus.

Talak Raj'ie
Talak satu atau dua yang belum tamat edahnya.

Talak Sunni
Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan talak satu/dua ketika isterinya suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi.

Talak Ta'lik
Talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat.

Talak
Bahasa : Cerai atau melepaskan ikatan.
Istilah : Merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak /cerai/yang mengandungi makna keduanya.

Taqiah
Menyembunyikan iktikad sebenar mereka apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad dengan mereka.

Taqqarub
Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan Ibadat.

Taqwa
Melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhkan segala larangan Nya dengan taat.

Tawakkal
Berserah kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh

Wali al-Ahd
Putera Mahkota.

Wali Allah
Istilah : manusia biasa yang beriman, bertaqwa, beristiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Nya secara zahir dan batin.

Wali Bukan Mujbir
Mereka yang selain bapa dan datuk seperti saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa.

Wali Mujbir
Bapa atau datuk yang berhak mengahwinkan anak gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

Wali
(i) Bantuan atau perlindungan daripada Allah (ii) Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan.

Walimatulurus
Kenduri / Jamuan yang diadakan untuk meraikan perkahwinan.

Zihar
Bahasa : Belakang.
Istilah : Suami menyamakan isterinya @ mana-mana anggotanya dengan ibunya @ dengan mana- mana perempuan muhram baginya.

Zikrullah
Mengingati Allah dengan hati, lisan dan perbuatan


sumber:panitiaJB

Click here...