Pages

0 Perbincangan Kumpulan Tingkatan 3

Sepanjang 2 waktu untuk minggu depan kita akan adakan pembentangan secara berkumpulan. Tajuk yang dipilih untuk sesi pembentangan ialah Sifat-Sifat Rasul (Bahagian Akidah). Setiap pelajar telah dibahagikan mengikut kumpulan masing-masing.

Setiap kumpulan diberi kebebasan untuk membentangkan tajuk yang diberi mengikut kreativiti masing-masing. Pembelajaran secara aktif dapat dicapai dengan melakukan aktiviti seperti ini. Para pelajar dapat berinterakasi antara satu sama lain dengan mengutarakan pendapat dan pandangan masing-masing mengenai tajuk pembentangan yang telah diberi. Di samping itu, para pelajar juga dapat memupuk semangat bekerjasama serta bertoleransi dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh guru.


Diharap para pelajar dapat mengikuti pembelajaran secara aktif ini. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan para pelajar yang disayangi dialu-alukan untuk berhubung dengan ustazah melaui sms/email/ facebook.


Berikut tajuk-tajuk kecil yang akan dibentangkan di dalam kelas:

Sifat Wajib Bagi Rasul

* Siddiq (benar)

* Amanah (jujur)

* Tabligh (menyampaikan)

* Fatonah (bijaksana)


Sifat Mustahil Bagi Rasul


* Kazib (pendusta)

* Khianat (pecah amanah)

* Kitman (menyembunyikan)

* Baladah (bodoh)


0 comments:

Post a Comment

Click here...