Pages

0 Tilawah Al-Quran: Meyakini Hari Kebangkitan


Latihan Topikal

1) Nyatakan dua bukti kekuasaan Allah s.w.t (2m)

2) Senaraikan dua rahmat Allah s.w.t selain daripada hujan. (2m)

3) Jelaskan dua kepentingan air dalam kehidupan manusia. (4m)

4) Nyatakan dua bukti Allah s.w.t berkuasa menghidupkan semula manusia. (2m)

5) Terangkan dua persediaan orang mukmin untuk menghadapi kematian. (2m)

6) Jelaskan dua cara bersyukur dengan rahmat yang dikurniakan oleh Allah s.w.t (2m)

7) Terangkan dua kesan terhadap individu yang tidak mensyukuri nikmat Allah s.w.t (4m)

8) Nyatakan dua kesan buruk akibat pencemaran sungai dengan sisa toksik atau seumpamanya. (2m)

9) Jelaskan dua langkah berkesan menangani masalah pencemaran alam sekitar terutamanya sungai. (4m)

10) Cadangkan dua cara berkesan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut. (2m)

************************************************

Untuk membantu para pelajar mendalami tajuk ini, ust sertakan beberapa bacaan tambahan yang berguna sebagai panduan buat anda semua :)

Tanda-Tanda Kiamat.....klik sini

Tanda-Tanda Kiamat Besar.....klik sini

Hari Istimewa, Hari Kebangkitan....klik sini

Cara Bersyukur...klik sini


0 comments:

Post a Comment

Click here...