Pages

0 Skema Jawapan Topical Test February 2010

Soalan 1

a) Sebab-sebab Allah s.w.t memerintahkan orang Islam supaya memberi perlindungan kepada orang bukan Islam (2m)

- menarik perhatian mereka supaya mendekati dan memahami Islam
- membuktikan keindahan ajaran Islam
- umat Islam akan dijadikan contoh teladan dalam semua aspek kehidupan
- supaya mereka memperoleh petunjuk daripada Allah untuk menerima Islam

b) 2 implikasi tidak menjaga hubungan baik dengan orang bukan Islam (4m)

- tidak menarik perhatian mereka supaya mendekati dan memahami Islam
- tidak menjadikan umat Islam sebagai contoh teladan yang baik dalam kehidupan
- tidak membuktikan keindahan ajaran Islam

c) 2 sebab pendakwah perlu berilmu (4m)

- supaya mampu menguasai bidang-bidang tertentu seperti teknologi maklumat, komunikasi dan sebagainya.
- supaya apa yang disampaikan tidak bercanggah dengan Al Quran dan sunnah


Soalan 2

a) Saya menguruskan masa dengan bijak (2m)

- mempunyai jadual yang teratur dan menyiapkan kerja yang diberikan dengan segera

b) 2 kesan negatif sekiranya menangguhkan kerja (4m)

- hasil kerja yang diperoleh tidak berkualiti dan akan menjejaskan nama syarikat dan sebagainya
- hidup dalam keadaan resah dan gelisah kerana menghadapi tekanan daripada majikan
- produktiviti sesebuah syarikat akan menurun dan menjejaskan ekonomi sesebuah negara

c) bekalan menghadapi alam akhirat (4m)

- takwa/melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhkan segala laranganNya dengan taat dan ikhlas

Soalan 3

a) Maksud kemanisan iman (2m)

- berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi mendapatkan keredhaan Allah dan rasulNya serta mengutamakan Allah lebih daripada kepentingan sendiri.

b) Maksud ahli sunnah wal jamaah (2m)

- kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasullulah s.aw dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara-perkara bidaah.

c) 2 prinsip ahli sunnah wal jamaah (4m)

- berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah
- apabila terdapat perbezaan pandangan, mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah
- tidak menghukum sesuatu melainkan jika terdapat bukti yang sah

d) maksud istilah (2m)

- syiah: golongan yang mendoong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebgai khalifah selepas Rasulullah s.a.w

- khawarij: kumpulan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah bin Abi Sufian tetapi mereka tidak menerima Majlis Tahkim.

Soalan 4

a) Maksud perkahwinan dari segi istilah (2m)

- Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain yang memberi makna nikah untuk menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan.

b) 2 hikmat disyariatkan perkahwinan (4m)

- menjauhkan diri daripada dosa dan pelbagai penyakit seperti AIDS dan siflis
- hubungan seksual seseorang dapat disalurkan dengan cara yang halal dan sah
- menjalinkan silaturahim antara kedua keluarga

c) 2 golongan pertempuan yang haram dikahwini selama-lamanya (2m)

- persemendaan: ibu tiri dan ke atas, ibu mentua
- penyusuan: ibu susuan dan ke atas, anak susuan dan ke bawah
- keturunan: ibu, nenek dan keatas, anak perempuan

d) Maksud istilah (2m)

- mahar: suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah

- walimatulurus: kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraikan sesebuah perkahwinan

0 comments:

Post a Comment

Click here...