Pages

0 Hukum Bacaan Basmalah dan Isti'azah

Basmalah

  • Bacaan bismilillahirrahmanirrahim.
  • Hukum membaca basmalah adalah sunat pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah (surah ini diturunkan dalam keadaan kemurkaan Allah kepada orang munafiq)

Isti'azah

  • Bacaan a'uzubillahiminashshaitonirrajim.
  • Hukum membaca isti'azah adalah sunat mu'akkad setiap kali hendak memulakan bacaan Al-Quran sama ada pada awal surah atau pertengahan.

0 comments:

Post a Comment

Click here...