Pages

0 Hukum Qalqalah

sila rujuk Buku Teks Tingkatan 5 (ms4)

Dari sudut bahasa:
Bergerak-gerak dan gementar.

Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Bunyi lantunan yang kuat dari makhraj hasil dari bacaan huruf yang bertanda Sukun di mana makhrajnya ditekan terlalu kuat kemudian dilepaskan dalam waktu yang singkat sama ada huruf Sukun itu asli atau mendatang.


Qalqalah Kubra

Huruf Qalqalah berada di akhir perkataan.
Contoh: ( خَلَقُ )


Qalqalah Sughra

Huruf Qalqalah mati ( ْ ) berada di pertengahan ayat.
Contoh: ( لُقْمَنَ )

0 comments:

Post a Comment

Click here...